top of page

OU-KI vzw biedt vorming op maat voor zowel ouders van jonge kinderen als voor professionelen die met kinderen en hun ouders werken. De vraag van de ouder of professioneel staat centraal. We werken dan ook op maat van de aanvrager. We stellen zo een vormingsmoment samen dat tegemoetkomt aan jouw interesses.

Een langdurige opleiding? Een supervisie éénmalig of structureel? Een vormingsmoment voor jouw team of voor ouders? We bieden een aantal modules aan, uit te breiden op vraag. Aarzel niet. Neem vrijblijvend contact op.

ONZE BASIS MODULES

Hechting een natuurlijk proces? 

Hechting gaat over de basisveiligheid en de geborgenheid die een jong kind nodig heeft om te groeien en gaandeweg de wereld te durven verkennen. Vanuit deze hechte relatie met de volwassene(n) kan het kind uitgroeien tot een psychisch zelfstandig wezen. 

Spreken met (niet enkel over) kinderen

Françoise Dolto kon het belang van spreken mét kinderen niet genoeg benadrukken. In deze vorming wordt dit belang theoretisch gekaderd. Aan de hand van voorbeelden, ook van de deelnemers, wordt duidelijk dat het voor een kind van levensbelang is aangesproken te worden, ook als het zelf nog niet kan spreken. 

Adolescentie

In onze cultuur krijgt de adolescentie een eigen statuut. Wat maakt de adolescentie zo bijzonder? Wat zijn haar valkuilen en wat haar mogelijkheden? En wat betekenen deze inzichten voor de omgang met en opvoeding van pubers? Deelnemers verkennen al deze vragen en meer aan de hand van Françoise Dolto’s ‘kreeftencomplex’.

Intercultureel opvoeden/opgroeien

Heel veel Belgische kinderen groeien op tussen verschillende culturen. Ook zij die werken met ouders en kinderen botsen vaak op de extra uitdagingen die intercultureel opvoeden met zich meebrengen. 

Adoptie

Tijdens deze vorming wordt stilgestaan bij vragen als: wat betekent het voor een kind geadopteerd te worden/zijn? En voor de (adoptie)ouders? Hoe kan hun hechting ondersteund worden?  Aan de hand van theorie en rijke voorbeelden uit de praktijk maken deelnemers zich een nieuwe, werkbare kijk op adoptie eigen.

Een langdurige opleiding? 

Een langdurige opleiding: Elk academiejaar, of tweejaarlijks, biedt OU-KI samen met Howest een opleiding ‘Werken met ouders en kinderen' geïnspireerd door Françoise Dolto en andere auteurs’ aan. De cyclus behelst tien lesdagen. Deelnemers verwerven inzicht in Dolto’s manier van werken met ouders en kinderen, van baby tot adolescent, die hun dagelijks werk verrijken.

SUPERVISIE

Ook voor eenmalige of structurele supervisie kan u bij OU-KI vzw terecht. De ervaring leert dat dergelijke momenten, waarbij wordt stil gestaan bij de dagelijkse praktijk van het werken met ouders en hun kinderen, verhelderend zijn voor het team en vaak een essentieel onderdeel vormen van een vernieuwde blik van de teamleden op hun werk. Dit zorgt ervoor dat wat vastloopt los kan worden geweekt en dat blinde vlekken in het werk zichtbaar worden en kunnen worden aangepakt. 

Geïnteresseerd in een vorming of supervisie?

Wil u  een vormingsmoment organiseren voor uw team of voor de ouders met wie u samenwerkt?

U hebt interesse in de eenjarige opleiding? U bent een groep ouders die samen stil wil staan bij de dagdagelijkse praktijk van het opvoeden? U wil eenmalige of structurele supervisie voor uw team? 

bottom of page