top of page

Onze vzw heeft tot doel het ontwikkelen en ondersteunen van projecten die bijdragen tot het welzijn en de geestelijke gezondheid van ouders en kinderen en iedereen die met hen werkt.

Om dit doel te bereiken richt de vzw zich op drie belangrijke pijlers.

OU-KI_Kraanvogel.jpg

OVER ONS

OU-KI staat voor OUders en KInderen, het koppelteken wijst op de hechting die hen bindt.

Onze aanpak is uniek door dat we ons richten op de drie onderdelen die in een ouder-kind relatie vervat zitten. Het kind, de ouder en de unieke band die ze met mekaar hebben.

Ieder kind krijgt zijn plaats als volwaardig persoon, met respect voor zijn innerlijke beleving. Gesprekken worden in aanwezigheid van het kind gehouden. We hechten veel belang aan het spreken mét het kind en niet enkel over het kind.

Vormingen

OU-KI vzw biedt vorming op maat voor zowel ouders van jonge kinderen als voor professionelen die met kinderen en hun ouders werken. De vraag van de ouder of professioneel staat centraal. We werken dan ook op maat van de aanvrager. 

Villa Ou-ki

De vzw richt Villa’s Ou-ki op 

of ondersteunt ze.

Ouders van kinderen tot zes jaar, maar ook professionelen die met hen werken, kunnen er komen spreken over de twijfels of ongerustheden die ze bij het opvoeden ervaren.

Ontmoetingsplaatsen

In een ontmoetingsplaats kunnen ouders samen met hun jonge kind (in de regel van 0 tot 4 jaar) terecht om er te spelen, te zien hoe hun kroost contact zoekt met andere kinderen, bij te praten met andere aanwezige ouders of begeleiders,…

NIEUWS

Wil je graag samenwerken?

Interesse om met jouw organisatie een Villa Ou-ki uit de grond te stampen? Om een ontmoetingsplaats te starten? Andere ideeën tot samenwerking? Aarzel niet! Contacteer ons.

bottom of page