top of page

Steun onze werking

OU-KI vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en is financieel afhankelijk van lokale samenwerking via projectsubsidies en van giften van particulieren. Jouw gift, eenmalig of structureel via domiciliëring, is dan ook meer dan welkom en zal zorgvuldig aangewend worden om de werking van de vzw te optimaliseren en zo nog meer kinderen, ouders en professionelen te ondersteunen.

Jouw gift wordt in grote dank aanvaard op rekeningnummer
BE75 0017 7381 5051

Hartelijk dank voor jouw steun!

AfsluitenOpleiding_2.jpg
bottom of page