top of page

De vzw richt Villa’s Ou-ki op of ondersteunt ze. Ouders van kinderen tot zes jaar, maar ook professionelen die met hen werken, kunnen er komen spreken over de twijfels of ongerustheden die ze bij het opvoeden ervaren. Villa Ou-ki biedt de mogelijkheid om op verhaal te komen tijdens enkele individuele gespreksmomenten. Ook grootouders, voogden, zwangere ouders,… zijn meer dan welkom.

De inbedding ervan op plaatsen waar veel kinderen komen (een crèche, een bibliotheek, een ontmoetingsplaats,…) zorgt voor de nodige laagdrempeligheid.

Voor ouders

Domme vragen bestaan niet. Zeker niet als het over kinderen gaat!  Zindelijk worden, moeilijke eetmomenten, slaapproblemen, driftbuien, moeilijkheden in het kinderdagverblijf of op school, de komst van een nieuw broertje of zusje,…Kinderen signaleren steeds wanneer iets minder makkelijk loopt.

 

In een Villa Ou-ki wordt geluisterd naar alledaagse en minder alledaagse opvoedingsvragen en dit zoveel mogelijk in aanwezigheid van het kind. Zijn of haar signalen proberen begrijpen door er even bij stil te staan, kan een belangrijke stap zijn om weer samen verder te kunnen.

VILLA-OU-KI-LOGO-small1.png

Villa Ou-ki is er ook voor professionelen

Leraar, kleuterleid(st)er, huisarts, verpleegkundige,…? Villa Ou-ki wil er ook zijn voor al wie werkt met kinderen tussen 0 en 6 jaar, in welke context ook. Samen stilstaan bij een vraag of situatie, wat afstand nemen en de tijd krijgen om te praten kunnen ervoor zorgen dat je weer verder kan in jouw werk met een welbepaald kind. 

Supervisie? 

In Villa Ou-ki is er ruimte voor een of enkele gesprekken. 

De ervaring leert dat dergelijke momenten, waarbij wordt stil gestaan bij de dagelijkse praktijk van het werken met ouders en hun kinderen, vaak een essentieel onderdeel vormen van een vernieuwde blik van de teamleden op hun werk. Dit zorgt ervoor dat wat vastloopt los kan worden geweekt en dat blinde vlekken in het werk zichtbaar worden en kunnen worden aangepakt. 

ONZE VILLA'S

Er zijn Villa’s Ou-ki in Vlaanderen en in Brussel. 

OrigamiVogel_01.png
BRUSSEL

in elk kinderdagverblijf 

van het GO! in Brussel

T. 0487 33 06 49

mail ons

OrigamiVogel_02.png
D'BROEJ

Ratatouille

Vanderlindenstraat 44

Schaarbeek

T. 0470 62 11 10

mail ons

OrigamiVogel_03.png
D'BROEJ

Wijkhuis Chambéry

Chambérystraat 24

Etterbeek

T. 0470 62 11 10

mail ons

Wil je graag samenwerken?

Interesse om met jouw organisatie een Villa Ou-ki uit de grond te stampen? Om een ontmoetingsplaats te starten? Andere ideeën tot samenwerking? Aarzel niet! Contacteer ons. 

bottom of page