Vorming

Info:

OU-KI vzw biedt vorming op maat voor zowel ouders van jonge kinderen als voor professionelen die met kinderen (en hun ouders) werken. Het past in de visie van OU-KI vzw dat de vraag van de ouder of professioneel centraal staat. We werken dan ook op maat van de aanvrager.

Naast enkele basismodules (zie verder) stellen we in overleg een vormingsdagdeel samen dat tegemoetkomt aan uw interesses.

Aanbod:

Onze basismodules zijn:
– Werken met ouders van jonge kinderen
– De (psychische) ontwikkeling van het jonge kind: hechten en loslaten

Ook vormingsmomenten met betrekking tot een specifieke vraag behoren tot de mogelijkheden. De volgende zijn illustratief: de modules:
– Wat met een kind dat bijt?
– Hoe begeleiden van zindelijkheidstraining?
– Een nieuw broertje of zusje
– …

Ook voor eenmalige of structurele supervisie kan u bij OU-KI vzw terecht. De ervaring leert dat dergelijke momenten, waarbij wordt stil gestaan bij de dagelijkse praktijk van het werken met ouders en hun jonge kinderen, zeer verrijkend zijn voor het team en vaak een essentieel onderdeel vormen van een vernieuwde blik van de teamleden op hun werk. Dit zorgt ervoor dat wat vastloopt los kan worden geweekt en dat blinde vlekken in het werk zichtbaar worden en kunnen worden aangepakt.

Voor het academiejaar 2017-2018:

Onze opleiding vanuit de visie van F. Dolto en andere auteurs start terug vanaf september 2017 tot juni 2018, in HoWest Brugge. Op het einde wordt een attest afgeleverd door HoWest. Iedereen die met kinderen en ouders werkt zijn welkom. Dit zijn zowel psychologen, therapeuten, gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers, professionelen uit de jeugdzorg, scholen, kinderopvang, kind en gezin, …

Het is de bedoeling om een extra kader te bieden om het dagdagelijks werk met deze doelgroep interessanter te maken, een bredere omkadering te bieden, het denken over de praktijk te stimuleren. Er is meer informatie terug te vinden op http://www.howest.be/kinderenenouders/

Aanvraag:

U wil een vormingsmoment organiseren voor uw team of voor de ouders met wie u samenwerkt? U bent een groep ouders die samen stil wil staan bij de dagdagelijkse praktijk van het opvoeden? U wil eenmalige of structurele supervisie voor uw team?


Interesse? Een vraag? Contacteer ons hier.

OUKI VZW vogel

Comments are closed.