Vorming

Info

OU-KI vzw biedt vorming op maat voor zowel ouders van jonge kinderen als voor professionelen die met kinderen (en hun ouders) werken. Het past in de visie van OU-KI vzw dat de vraag van de ouder of professioneel centraal staat. We werken dan ook op maat van de aanvrager.

Naast enkele basismodules stellen we in overleg een vormingsdagdeel samen dat tegemoetkomt aan uw interesses.

 

Aanbod

Onze basismodules

  • Hechting: een natuurlijk proces?

Hechting gaat over de basisveiligheid en de geborgenheid die een jong kind nodig heeft om te groeien en gaandeweg de wereld te durven verkennen. Vanuit deze hechte relatie met de volwassene(n) kan het kind uitgroeien tot een psychisch zelfstandig wezen. De eerste levensjaren staan dan ook in het teken van de opbouw van een veilige relatie zodat die een draagvlak voor het leven wordt.

Omdat kinderen in onze maatschappij een groot deel van hun eerste levensjaren doorbrengen in de kinderopvang wordt ook stilgestaan bij de band met de kinderbegeleidster of onthaalmoeder en haar impact op de hechting tussen ouder en kind.

Hoe kunnen we ons inleven in de psychische wereld van het jonge kind? En wat leren deze inzichten ons over de impact die we kunnen hebben op de hechting van een kind? Wat is nodig om het te begeleiden in de richting van een veilige hechting?

Zoals alle vormingen van OU-KI vzw wordt ook deze module aangepast aan de samenstelling van de deelnemersgroep en kan ze zowel worden aangevraagd door ouders als door professionelen.

  • Spreek met (niet enkel tegen) kinderen. 

Françoise Dolto kon het belang van spreken mét kinderen niet genoeg benadrukken. Baby’s en peuters moeten niet alleen verzorgd, gevoed, getroost of te slapen gelegd worden. Het is van groot belang dat je ze ook aanspreekt als een volwaardig persoontje. Spreek met een jong kind over wat je doet, wat je ziet en ook over gevoelens en verwachtingen.

In deze vorming kaderen we het belang van het spreken met kinderen theoretisch. Aan de hand van vele voorbeelden, ook van de deelnemers, wordt duidelijk dat het voor een kind van levensbelang is aangesproken te worden, ook als het zelf nog geen woorden bezit om te communiceren. Want zoals Dolto het zei: “Onze woorden, en de manier waarop ze worden uitgesproken, omzwachtelen kinderen, waardoor zich de contouren van een mens kunnen aftekenen.”

  • Adolescentie: het jaar van de kreeft. 

In onze cultuur krijgt de adolescentie een eigen statuut. Wat maakt de adolescentie zo bijzonder? Wat zijn haar valkuilen en wat haar mogelijkheden? We verkennen al deze vragen  aan de hand van Françoise Dolto’s ‘kreeftencomplex’:  een adolescent is als een kreeft die vervelt en een nieuw schild moet aanmaken. 

Hoe kunnen deze inzichten ouders en professionelen ondersteunen in de opvoeding, in de omgang met de pubers en adolescenten? Met voorbeelden (van lesgever en deelnemers) vanuit de dagelijkse praktijk illustreren we onze visie. 

  • Intercultureel opvoeden/opgroeien.

Heel veel Belgische kinderen groeien op tussen verschillende culturen. Ook zij die werken met ouders en kinderen botsen vaak op de extra uitdagingen die intercultureel opvoeden met zich meebrengen.

Voor deze workshop doen we een beroep op lesgevers met een ruime ervaring in het werken met ouders en kinderen uit andere culturen, zowel in België als in het buitenland.

Wat betekent het om op te groeien in een andere cultuur? Wat betekent het om op te voeden in een andere cultuur? Wat doet het met een kind om thuis twee of meerdere talen te horen?

Deze en vele andere vragen kunnen aan bod komen in deze module die volledig op de leest van de aanvrager wordt gestoeld. OU-KI zorgt voor een match tussen aanvrager en lesgever.

  • Adoptie.

Tijdens deze vorming wordt stilgestaan bij vragen als: wat betekent het voor een kind geadopteerd te worden/zijn? En voor de (adoptie)ouders? Is dat anders voor een internationale of nationale adoptie? Hoe omgaan met het geboorteverhaal?

Hoe kan de hechting ondersteund worden? Het spreken neemt hier een belangrijke plaats in.

Aan de hand van theorie en rijke voorbeelden uit de praktijk maken deelnemers zich een nieuwe, werkbare kijk op adoptie eigen.

Deze vorming kan ook zowel vanuit de hoek van de ouders als van de professionelen benaderd worden. Hoe adoptieouders ondersteunen? Hoe omgaan met de vragen die adoptie bij ons oproepen?

 

Vormingsmomenten met betrekking tot een specifieke vraag behoren ook tot de mogelijkheden. De volgende modules zijn illustratief:

  • Wat met een kind dat bijt?

  • Hoe begeleiden van zindelijkheidstraining?

  • Een nieuw broertje of zusje

 

Ook voor eenmalige of structurele supervisie kan u bij OU-KI vzw terecht. De ervaring leert dat dergelijke momenten, waarbij wordt stil gestaan bij de dagelijkse praktijk van het werken met ouders en hun jonge kinderen, zeer verrijkend zijn voor het team en vaak een essentieel onderdeel vormen van een vernieuwde blik van de teamleden op hun werk. Dit zorgt ervoor dat wat vastloopt los kan worden geweekt en dat blinde vlekken in het werk zichtbaar worden en kunnen worden aangepakt.


Academiejaar 2018-2019

Onze opleiding vanuit de visie van F. Dolto en andere auteurs start opnieuw vanaf oktober 2018 tot juni 2019, in HoWest Brugge. Op het einde wordt een attest afgeleverd door HoWest. Iedereen die met kinderen en ouders werkt is welkom. Dit zijn zowel psychologen, therapeuten, gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers, professionelen uit de jeugdzorg, scholen, kinderopvang, kind en gezin, …

Het is de bedoeling om een extra kader te bieden om het dagelijks werk met deze doelgroep interessanter te maken, een bredere omkadering te bieden, het denken over de praktijk te stimuleren. Er is meer informatie terug te vinden op http://www.howest.be/kinderenenouders/

 

Aanvraag

U wil een vormingsmoment organiseren voor uw team of voor de ouders met wie u samenwerkt? U bent een groep ouders die samen stil wil staan bij de dagelijkse praktijk van het opvoeden? U wil eenmalige of structurele supervisie voor uw team?


Interesse? Een vraag? Contacteer ons hier.

OUKI VZW vogel

Comments are closed.