Villa Ou-ki: on holidays. We are back on the 16th of august.

    Posted in Uncategorized    |    No Comments

Villa Ou-ki en vacances jusqu’au 16 août. Bonnes vacances à tous.

    Posted in Uncategorized    |    No Comments

Vakantie Villa Ou-ki in Brussel tot 16 augustus.

    Posted in Uncategorized    |    No Comments

Eénjarige vorming voor professionelen die met kinderen en ouders werken, 2017-2018.

    Posted in Uncategorized    |    No Comments

Het volgend academiejaar september 2017-juni 2018 starten we opnieuw met onze opleiding voor professionelen die met ouders en kinderen werken. Iedereen is welkom : zowel de therapeut als de professionelen die werken in een kinderdagverblijf, school, jeugdzorg, jeugdrechtbank, bemiddeling…

Hier vindt u de link met het programma en de mogelijkheid tot inschrijving. Op het einde wordt een attest afgeleverd.

www.howest.be/kinderenenouders

Indien vragen, stel die gerust.

Tot dan!

Vormingscyclus 2016-2017: INSCHRIJVEN NU

    Posted in Uncategorized    |    No Comments

Voor de vormingscyclus 2016 -2017 kan er nu ingeschreven worden.

Onze opleiding vanuit de visie van F. Dolto en andere auteurs start terug vanaf september 2016 tot juni 2017, in HoWest Brugge. Op het einde wordt een attest afgeleverd door HoWest. Iedereen die met kinderen en ouders werkt zijn welkom. Dit zijn zowel psychologen, therapeuten, gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers, professionelen uit de jeugdzorg, scholen, kinderopvang, kind en gezin, …

Zie link hieronder: meer info + inschrijving. De plaatsen zijn beperkt tot 20 deelnemers.

http://www.howest.be/kinderenenouders/

Eénjarige opleiding voor alle professionelen die werken met ouders en kinderen: 2016-2017

    Posted in Uncategorized    |    No Comments

http://www.howest.be/kinderenenouders/

Onze opleiding vanuit de visie van F. Dolto en andere auteurs start terug vanaf september 2016 tot juni 2017, in HoWest Brugge. Op het einde wordt een attest afgeleverd door HoWest. Iedereen die met kinderen en ouders werkt zijn welkom. Dit zijn zowel psychologen, therapeuten, gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers, professionelen uit de jeugdzorg, scholen, kinderopvang, kind en gezin, …

Het is de bedoeling om een extra kader te bieden om het dagdagelijks werk met deze doelgroep interessanter te maken, een bredere omkadering te bieden, het denken over de praktijk te stimuleren. We hebben ook Marc De Bel uitgenodigd, daar zijn opvatting over kinderen en school, over opvoeding, heel erg aansluiten bij onze visie.

 

 

 

Villa Ou-ki Brussel in verlof

    Posted in Uncategorized    |    No Comments

Villa Ou-ki Brussel gaat met vakantie tem 15 januari 2016. U kan in deze periode bellen naar de OU-KI vzw telefoon : 0488 90 90 31.

beste wensen voor 2016

    Posted in Uncategorized    |    No Comments

OU-KI vzw, Villa’s Ou-ki (Brussel, Brugge, Diksmuide, Veurne) wensen alle medewerkers, ouders en kinderdagverblijven een mooi 2016 toe!

vormingscyclus 2015-16: programma en inschrijving

    Posted in Uncategorized    |    No Comments

Programma 2015-2016

OU-KI & Howest Kortrijk

 

Werken met kinderen, jongeren en ouders geïnspireerd door principes van Françoise Dolto en andere auteurs

 

http://howest.be/Default.aspx?target=howest&lan=nl&item=837&id=970

 

Zie ook: www.ou-ki.be

 

 

22 september 2015

Introductie & Alles is taal

Trees Traversier

 

 

20 oktober 2015

Een kwestie van hechten en loslaten. Theorie en praktijk.

Trees Traversier

 

 

17 november 2015

Baby’s: ontwikkeling en observatie.

Claudine Crommar

 

 

15 december 2015

Het onbewust lichaamsbeeld: theorie & praktijk.

Trees Traversier

 

 

19 januari 2016

Wat Dolto ons leert over de school, falen en slagen.

Trees Traversier

De BroeBELschool, Faalplezier : Marc De Bel, interview & discussie.

Marc De Bel/Trees Traversier

 

 

16 februari 2016

Maisons Vertes: ontmoetingsplaatsen voor de allerkleinsten en hun ouders.

Rudy Vandenborre

De rol van de begeleider in de ontmoetingsplaats.

Tom Verhaeghe

 

 

22 maart 2016

Adolescentie: het jaar van de kreeft.

Tom Verhaeghe

Adolescenten en nieuwe media & depressiviteit.

Tom Verhaeghe

 

19 april 2016

Een diverse dagdagelijkse praktijk: Villa Ou-ki, psychiatrie, cggz, privépraktijk

Tom Verhaeghe

Jeugdrechtbank

Annick Lambrecht

 

 

24 mei 2016

Casussen van Dolto & casussen van studenten: supervisie.

Trees Traversier/Tom Verhaeghe

 

 

21 juni 2016

Bespreking van de eindwerken: discussie, vragen & evaluatie.

Trees Traversier/Tom Verhaeghe

Receptie ter afsluiting.

 

vormingscyclus 2015-16 : INSCHRIJVEN NU

    Posted in Uncategorized    |    No Comments

Voor de vormingscyclus die OU-KI in HoWest Kortrijk organiseert kan er NU ingeschreven worden. “Werken met ouders en kinderen vanuit Dolto en andere auteurs ”

Deze cyclus is bedoelt voor iedereen (ook niet psy) die werken met ouders en kinderen (van 0 tot adolescenten), en die geïnteresseerd zijn in de visie van Dolto. Daarnaast worden ook een aantal andere auteurs belicht. Zie link hieronder: meer info + inschrijving. De plaatsen zijn beperkt tot 20 deelnemers.

http://howest.be/Default.aspx?target=howest&lan=nl&item=837&id=970