Doelen

De naam van de vzw staat voor OUders en KInderen.
OU-KI vzw heeft tot doel het ontwikkelen en ondersteunen van projecten die bijdragen tot het welzijn en de geestelijke gezondheid van ouders en kinderen en alle opvoedingsverantwoordelijken.

Om dit doel te bereiken richt de vzw Villa’s Ou-ki op of ondersteunt de oprichting ervan. Bij Villa Ou-ki kunnen ouders van jonge kinderen terecht om er, in het bijzijn van hun kind, met een medewerker na te denken over een alledaagse of minder alledaagse opvoedingsvraag. De inbedding ervan op plaatsen waar veel kinderen komen (een crèche, een bibliotheek, een ontmoetingsplaats,…) zorgt voor de nodige laagdrempeligheid.

OU-KI wil ook een rol spelen bij het oprichten en ondersteunen van ontmoetingsplaatsen.

Tenslotte is er het belangrijke luik van de vorming. Zowel ouders als professionelen die werken met jonge kinderen kunnen beroep doen op de vzw voor een vormingspakket op maat. Ook eenmalige of structurele supervisie maken deel uit van het aanbod.

Bovenstaande initiatieven zijn echter niet limitatief. Elke samenwerking die kan bijdragen tot hoger genoemd doel wordt in overweging genomen.

OUKI VZW vogel

Comments are closed.